Als een van de oudste huisvestingsmaatschappijen van Vlaanderen is de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel er zich van bewust dat het van groot belang is om de woonkwaliteit blijvend te verbeteren. Daarnaast kan de groeiende vraag naar sociale huisvesting evenmin worden genegeerd.

Volkswoningen van Duffel koos resoluut voor een ambitieus plan van aanpak: niet fragmentarisch te werk gaan maar wel structureel.

De komende 15 jaar wordt geïnvesteerd in de renovatie, vervangingsbouw en het onderhoud van sociale woningen. Dat is goed nieuws voor de bewoners van meer dan 750 woningen in de gemeenten Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Het meerjarig stappenplan dat gepresenteerd werd, is het resultaat van een uitgebreide studie.

In 2012 begon de huisvestingsmaatschappij de staat van haar sociale huurwoningen – dat zijn er momenteel 1313 – te inventariseren. De huurders kregen eerst de kans om zich uit te spreken over de kwaliteit van hun eengezinswoning of appartement. Deze woonenquête had maar liefst 75% respons. Daarnaast bezocht een studiebureau de panden een voor een. Een uitgebreid technisch rapport deed verslag van de staat van de woningen. De aanbevelingen hielden rekening met de huidige, en toekomstige normen rond energierenovatie. De drie pijlers van het hieruit voortvloeiende plan zijn: renovatie, vervangingsbouw en grote onderhoudswerken in functie van de veiligheid. Het financiële plaatje, 65 miljoen euro inclusief erelonen en BTW, werd zorgvuldig becijferd in samenspraak met VMSW.

De concrete planning volgt in latere fases. Daarnaast zullen we ons patrimonium jaar na jaar in samenspraak met de betrokken lokale besturen verstandig verder uitbouwen.

Volkswoningen van Duffel investeert in de toekomst.