Schorshagen Duffel Mijlstraat

We kochten de gronden aan de Mijlstraat, wijk Schorshagen, midden 2013 om er ongeveer 15 nieuwbouw koopwoningen op te realiseren.

Het zullen vooral 3 slaapkamer-woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zijn, in deze rustige, doodlopende straat met een breed uitzicht over de achterliggende velden en vlakbij het centrum van Duffel-Mijlstraat.

Eind 2014 werd het schetsontwerp besproken met de Gemeente Duffel waarop deze ons haar bemerkingen  overmaakte eind 2015.

Studiebureau Omgeving  diende in de loop van 2016 het schetsontwerp in ter nazicht bij VMSW.

Door wissels binnen het personeelsverband bij Studiebureau Omgeving en de kritische benadering van

de sectorarchitecte liep het project stroef in 2016.

Eind 2016 werd het finaal schetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd door VMSW.

Om verdere vertragingen te voorkomen stelde de technische dienst van de Volkswoningen van Duffel

volgende strikt aan te houden planning op:

Schetsontwerp

Goedkeuring finaal schetsontwerp

OK – eind 2016

Voorontwerp

Indienen na nazicht VVD

29 mei 2017

 

Verwachte goedkeuring VMSW voorontwerp ( 45 kd )

13 juli 2017

Bouwaanvraag

Indienen gemeente na nazicht VVD

14 juni 2017