Wanneer krijg ik een woning?

Wanneer een woning of appartement vrijkomt, wordt ze 'toegewezen' aan een kandidaat-huurder. Wij volgen hiervoor enkele vaste regels en principes uit de regelgeving, het Kaderbesluit Sociale Huur.

1. Opmaak van een lijst met chronologische volgorde

We maken een lijst van alle kandidaat-huurders die zijn ingeschreven voor een woning of appartement van dat type en in die bepaalde straat. Op deze lijst staan de kandidaat-huurders in chronologische volgorde volgens de datum van hun inschrijving en met hun prioriteitscodes.

2. Opmaak van een voorstel tot toewijzing.

Op basis van deze lijst en nadat we de voorrangsregels toepassen, maken we een voorstel om de woing aan een welbepaalde kandidaat toe te wijzen. Wat betekent dit concreet? De chronologische volgorde van de inschrijving blijft het hoofdprincipe. Dit corrigeren we door de voorrangsregels toe te passen.Je vindt deze regels en principes in het Kaderbesluit Sociale Huur en in het intern huurreglement en de bijlage van onze huisvestingsmaatschappij.

Ik krijg een woning toegewezen, wat moet ik doen?

Kan ik de woning of het appartement gaan bekijken?

Nadat je de toewijzingsbrief ontvangt, krijg je de tijd om te reageren. In deze periode kan je de woning of het appartement gaan bekijken. Hiervoor neem je contact op met onze huisvestingsmaatschappij.

Ik heb de woning of het appartement aanvaard. Wat nu?

Als je tijdig reageert en de woning of het appartement aanvaardt, dan wordt het definitief toegewezen. Je krijgt een brief met informatie over wat je verder moet doen: de huurovereenkomst ondertekenen, de waarborg betalen, de woning bezoeken voor een plaatsbeschrijving,.. Voor de plaatsbeschrijving zal onze huisvestingsmaatschappij een afspraak met jou maken.

Opgelet: zeg nooit jouw huidige huurovereenkomst op tot wanneer de nieuwe huurovereenkomst met onze maatschappij is getekend!

Waarborg

Hoeveel bedraagt de waarborg?

 

Plaatsbeschrijving

Zowel bij het begin als bij het einde van de huurperiode maakt een van onze medewerkers samen met de nieuwe en/of vertrekkende huurder een plaatsbeschrijving op. Dit gebeurt in de woning of het appartement zelf. 

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke  vaststelling van de staat van het gehuurde pand. Hierin noteren we alle details van eventuele gebreken aan de woongelegenheid.

Tegelijkertijd noteren we de meterstanden van het verbruik van de elektriciteit, aardgas en water.

Wat moet jij doen?

Electriciteit en gas

Volkswoningen van Duffel brengt de nodige overnameformulieren mee. Deze documenten vullen we samen met jou in. Jij moet de documenten daarna bezorgen aan de energieleverancier van jouw keuze.

Water

Volkswoningen van Duffel brengt de nodige overnameformulieren mee. Deze documenten vullen we samen met jou in. Volkswoningen van Duffel bezorgt de documenten daarna aan Pidpa of Waterlink.