Welke documenten heb je nodig?

1. Inschrijvingsformulier 2019 - (Pdf - 83 kB)

2. Bijlage inschrijvingsformulier 2019 - Keuzelijst (Pdf - 54 kB)

3. Bijlage inschrijvingsformulier 2019 - Stratenlijst ( Pdf - 78 kB )

3. Bewijs van inkomsten van drie jaar geleden (= referentiejaar) van iedereen boven 18 jaar (kinderen pas vanaf 25 jaar)

 • Aanslagbiljet belastingen (bijvoorbeeld: inkomen 2017 - aanslagjaar 2018): dit attest kan door ons opgevraagd worden, maar de wachttijd is 1 week.
 • Attest leefloon (OCMW)
 • Bewijs ziekte-uitkering van FOD Sociale Zekerheid (+ 65 jaar ) of mutualiteit ( - 65 jaar )

- Had je geen inkomen in het referentiejaar? Bezorg een bewijs van het eerste ontvangen inkomen na dit referentiejaar. Je bezorgt een verklaring op eer: geen inkomsten (Pdf - 23 kB) dat je in het referentiejaar geen enkele vorm van inkomen had.

- Ligt jouw inkomen van het referentiejaar boven de maximale inkomensgrens maar verdien je nu minder? Bezorg ons een bewijs van je huidige inkomen van de laatste drie maanden.

4. Attest taalbereidheid Nederlandse taal van iedereen boven 18 jaar.

 • Diploma, getuigschrift,..
 • Inschrijvingsbewijs Nederlandse lessen (Huis van het Nederlands)
  • Als je deze documenten niet kan bezorgen, kan je een taaltest doen op ons kantoor.

5. Welke documenten breng je nog mee als ze op jouw situatie van toepassing zijn?

 • Vonnis van echtscheiding of document over de inleiding van een echtscheiding, procedure afzonderlijke woonst.
 • Vonnis van bezoekrecht van kinderen of een verklaring over regelmatig verblijf, met rijksregisternummers van kind(eren)
 • Attest inburgering
 • Attest invaliditeit (+66%)
 • Attest gezinshereniging
 • Attest van een begeleidende dienst
 • Akte van onteigening
 • Attest dat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard

Bevestiging door inschrijvingsformulier.

Ontvang ik een inschrijvingsbewijs?

Zijn alle documenten in orde en voldoe je aan de voorwaarden? Dan sturen we jou een ontvangstbewijs dat de inschrijving bevestigt. Zorg ervoor dat je dit document altijd zorgvuldig bewaart.

Op dit ontvangstbewijs staat:

 • een algemeen inschrijvingsnummer
 • datum van inschrijving
 • een volgnummer
 • een overzicht van de gekozen woningen en/of appartementen

Met jouw inschrijving geef je aan onze huisvestingsmaatschappij de toelating om gegevens over jou op te vragen bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens. Dit doen we dus om te controleren of je aan alle voorwaarden voor sociale verhuring voldoet. 

Goed om te weten: al onze documenten zijn in het Nederlands en ons personeel praat Nederlands tegen iedereen. We raden anderstaligen, die onvoldoende Nederlands spreken aan om iemand mee te brengen die wel Nederlands spreekt.

Plaatsbepaling.

Hoe lang moet ik wachten?

Als je bent ingeschreven als kandidaat-huurder, begint jouw wachttijd. Jammer genoeg kunnen we jou niet onmiddellijk een woning of appartement geven. Onze huisvestingsmaatschappij heeft een lange wachtlijst omdat er veel mensen zijn die een woning zoeken. Een wachttijd van gemiddeld 5 jaar is geen uitzondering.

Hoelang je moet wachten, hangt af van:

 • De grootte van je gezin
 • Het toepassen van de voorrangsregels
 • De keuzes die je maakt bij de inschrijving: een brede keuze verhoogt de kans dat er een geschikte woning of appartement vrijkomt die bij jouw gezin past; bij een beperkte keuze moet je langer wachten.
 • Het aantal kandidaat-huurders dat zich voor dezelfde woningen of appartementen heeft ingeschreven.
 • Het aantal nieuwe woningen of appartementen die we gaan bouwen.

Hoe hoog sta ik op de wachtlijst?

Je kan jouw plaats in het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders komen navragen bij ons op kantoor. Iedere werkdag van 8u30 tot 12u. Of telefonisch tijdens onze kantooruren.

Hoe kan ik mijn kandidatuur wijzigen?

Adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinstoestand meld je ons altijd binnen de maand na de wijziging. Dat kan telefonisch op 015 31 15 65, met het "formulier meldingen" of persoonlijk op ons kantoor. Soms hebben wij hiervan een document als bewijs nodig.

Als je jouw keuzes wil aanpassen, kan je langskomen tijdens onze kantooruren zodat wij samen de gevraagde wijzigingen kunnen overlopen.