Wat is actualisatie?

In elk oneven jaar voert onze huisvestingsmaatschappij een controle uit op alle inschrijvingen. We kijken na of jouw gegevens nog kloppen en controleren of je nog kandidaat wil blijven. Deze controle noemen we 'actualisatie'. We doen dit per brief. Het is dus belangrijk dat we een juist postadres van jou hebben. Geef wijzigingen altijd goed door.

Wat moet ik doen bij actualisatie?

Bij een actualisatie sturen we alle kandidaat-huurders een brief. Op deze brief moet jij aanduiden of je kandidaat wil blijven en de brief daarna terugbezorgen. Ook krijg je de mogelijkheid om jouw kandidatuur uit te breiden. 

Opgelet: het is belangrijk dat je de gevraagde documenten - vóór de opgegeven datum in de brief - bezorgt aan onze huisvestingsmaatschappij.

Als je niet reageert of niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan schrappen we jouw kandidatuur.