Voorwaarden

 • Leeftijd en gezinssituatie
 • Inkomensvoorwaarden
 • Eigendomsvoorwaarden
 • Taal en inburgering

Hoe inschrijven? En verder...

 • Welke documenten heb je nodig?
 • Bevestiging door inschrijvingsformulier
 • Plaatsbepaling
 • Hoe kan ik mijn kandidatuur wijzigen?

Aanbod woningen

Toewijzing

 • Wanneer krijg ik een woning?
 • Ik kreeg een woning toegewezen, wat moet ik doen?
 • Waarborg
 • Plaatsbeschrijving

Actualisatie

 • Wat is actualisatie?
 • Wat moet ik doen bij actualisatie?

Klachten

 • Wat moet je doen als je niet tevreden bent over Volkswoningen van Duffel?
 • Wanneer zal de volkswoningen van Duffel jouw klacht behandelen?
 • Hoe behandelt de Volkswoningen jouw klacht?
 • Wat moet je doen als je een probleem hebt met een andere huurder van Volkswonigen van Duffel?

Privacy: Hoe gaat Volkswoningen van Duffel met uw informatie om?