POLITIE
 112
 Lokale politie - BODUKAP - 015 31 12 01
 Lokale politie - MECHELEN - 015 46 44 64
 Lokale politie - HEKLA - 03 444 00 13
 
 BRANDWEER 
112 
 Vermeld: 
 • de plaats van de brand en het punt en de straatarm waar de brandweer wordt opgewacht
 • de aard van de brand (gas, vloeistof, vaste stoffen,...)
 • de omvang, de beschikbaarheid van bluswater
 • de aanwezigheid van gewonden
 • de aanwezigheid van EHBO
 
 AMBULANCE 
112 
 Vermeld:
 • referentiepunt en straatnaam
 • de aard van verwonding
 • of het slachtoffer ademt
 • of het slachtoffer een hartslag heeft 
 • jouw naam

 Bij levensgevaar moet je meteen via de 100 bijstand vragen van de MUG.

 
 ANTIGIF-CENTRUM 
070 24 52 45
 Militair hospitaal: Neder-Over-Heembeek
 • Wacht niet op ziekteverschijnselen voor je belt. 
 • Geen melk geven, meld is geen tegengif
 • Niet laten braken! Bel eerst.
 • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid.
 • Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas vrijgekomen is.
 
 GASGEUR 
0800 650 65
 Als je een gasgeur waarneemt, contacteer het gratis telefoonnummer.